Tư vấn pháp luật - Điều kiện và trách nhiệm của tổ chức nhận in hóa đơn -Xử phạt đối với hành vi tự in hóa đơn giả PDF. In Email
Thứ sáu, 25 Tháng 3 2011 02:14

Điều kiện và trách nhiệm của tổ chức nhận in hóa đơn

-Xử phạt đối với hành vi tự in hóa đơn giả

Hỏi: Chúng tôi là một doanh nghiệp nhỏ, có nhu cầu nhưng không đủ điều kiện được tự in hóa đơn theo quy định mới về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Vậy xin được hỏi về điều kiện và trách nhiệm của tổ chức nhận in hóa đơn như thế nào? Đối với hành vi tự in hóa đơn giả thì quy định xử phạt ra sao?

Hoàng Văn Huỳnh (Ba Đình, Hà Nội).

Trả lời: Theo quy định tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, thì: Hóa đơn đặt in là hóa đơn do các tổ chức, cá nhân kinh doanh đặt in theo mẫu để sử dụng cho hoạt động kinh doanh hàng hóa, dịch vụ, hoặc do cơ quan thuế đặt in theo mẫu để cấp, bán cho các tổ chức, cá nhân.

Về điều kiện và trách nhiệm của tổ chức nhận in hóa đơn: 1. Điều kiện: Tổ chức nhận in hóa đơn phải là doanh nghiệp có Giấy phép hoạt động ngành in; 2. Trách nhiệm: a) In hóa đơn theo đúng hợp đồng đã ký; không được giao lại toàn bộ hoặc bất kỳ khâu nào trong quá trình in hóa đơn cho tổ chức in khác thực hiện; b) Quản lý, bảo quản và xử lý khuôn in, phôi in, hóa đơn đã in và các hóa đơn in hỏng theo thỏa thuận giữa hai bên và theo quy định của pháp luật; c) Thanh lý hợp đồng in với tổ chức, cá nhân đặt in hóa đơn và tiến hành xử lý khuôn in, phế phẩm theo quy định của Bộ Tài chính; d) Định kỳ 6 tháng, báo cáo việc nhận in hóa đơn gửi cơ quan thuế trực tiếp quản lý.

Về vấn đề xử phạt các hành vi vi phạm quy định về tự in hóa đơn thì: Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi đặt in hóa đơn giả, đồng thời bị chỉ định nhà in khi đặt in hóa đơn trong thời hạn 36 (ba mươi sáu) tháng, kể từ khi phát hiện hành vi đặt in hóa đơn giả. Ngoài việc bị phạt tiền, tổ chức, cá nhân vi phạm quy định này phải hủy các hóa đơn đặt in không đúng quy định.

Như vậy, đối với trường hợp doanh nghiệp của bạn không đủ điều kiện được tự in hóa đơn theo quy định mới về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ thì cần tìm một tổ chức nhận in hóa đơn có đủ điều kiện theo quy định như trên để đặt in hóa đơn theo đúng quy định để sử dụng trong hoạt động kinh doanh của mình.

Thạc sỹ, luật sư Quản Văn Minh (Công ty Luật Số 5 – Quốc gia, website: www.luatsuvietnam.vn )Nguồn: Báo Công An Nhân Dân